13 Aralık 2012 Perşembe

MeKAM: Medeniyet ve Kültür Araştırmaları Merkezi


Medeniyet ve kültür; geçmişten gelen, birbirini besleyen, toplumu birçok alanda (düşünce, sanat, bilim, teknoloji, edebiyat, tarih, ekonomi, siyaset, sosyoloji gibi) etkileyen ve geçmişten aldığı mirasla geleceğe doğru gelişerek ilerleyen iki kavramdır. 

 İsminde bu iki kavrama yer veren Medeniyet ve Kültür Araştırmaları Merkezi (MeKAM); 2012 yılında Ankara’da özverili çabalar, gönüllülük ve yardımlaşma ile kurulmuş bir araştırma enstitüsüdür. 

Medeniyetler ve kültürler hakkındaki bilgilerimiz kütüphaneler ve kitaplar kanalıyla günümüze dek gelmiştir. Günümüzden geleceğe de yine onlar aracılığıyla miras kalacaktır. Taş yazıtlardan kil tabletlere, papirüse, parşömene, kağıda; el yazmasından matbaaya ve teknolojik gelişmelerle dijital kitaba, elektronik kitaplara... 

Bende bugün itibariyle yazılarımla MeKAM'da olacağım. 
İlk yazımın başlığı "Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Kütüphaneler". 
Buradan okuyabilirsiniz.

Enstitüden kısaca bahsedecek olursak kendi ifadeleriyle; 

Abone

Hayran

Takipçi

Yazı

Yorum